Kategorier
Jurist

Så hittar du rätt advokat i Göteborg

Att vara insatt i alla lagar är omöjligt. Därför är advokater specialiserade inom olika rättsområden. Här får du tips om hur du hittar rätt advokat i Göteborg.

Att vara väl insatt i alla lagar är omöjligt för en advokat. Därför är de flesta advokater specialiserade inom ett eller möjligen två rättsområden. Exempel på rättsområden är familjerätt, företagsrätt, brottmål, fastighetsrätt, migrationsrätt och miljörätt. Ska man anlita en advokat ska man välja någon som arbetar inom det specialområde som man behöver hjälp. 

Det kan vara bra att känna till att det också finns advokater som är specialiserade inom sitt rättsområde. Det finns exempelvis brottmålsadvokater som endast jobbar med hedersbrott eller gängbrottslighet. Men det finns även familjerättsadvokater som bara åtar sig uppdrag rörande vårdnadstvister. Ska man anlita en advokat kan det därför vara bra att redan på telefon fråga vilken expertkunskap som advokaten har.

Hur vet man om en advokat är bra?

Det finns gott om advokater i Göteborg men det är tyvärr inte alla som är lika bra. Det allra bästa sättet att hitta en bra advokat är genom att fråga vänner om tips. Naturligtvis gäller det att även lyssna på varningar och undvika de advokater som fått dåliga omdömen. På advokatsamfundets hemsida kan man också få information om advokater som fått varningar.

En bra advokat är lyhörd och engagerad. För att bli en riktigt skicklig advokat krävs det också erfarenhet. Vill man ha hjälp med att lösa en vårdnadstvist eller om man är misstänkt för ett brott är det viktigt att man väljer en mer erfaren advokat. Då kan det vara bra att även be om referenser från tidigare klienter.

Hur mycket kostar det att anlita en advokat?

En advokat tar betalt per timme och därför gäller det att nyttja advokatens tid så effektivt som möjligt. För att minimera kostnaden ska man komma väl förberedd till mötet och läsa och funderat över vad man ska säga. Det bästa är att skriva ner i kronologisk ordning vad som har hänt. Har man även olika dokument som kan ha betydelse för målet sparar man massor av tid genom att se till att dessa är sorterade. 

Har man en hemförsäkring brukar denna även täcka advokatkostnader. Fast ibland kan man ha rätt till rättshjälp av staten. Det gäller främst vid vårdnadstvister samt vid mer allvarliga brottmål där man riskerar att dömas till fängelse i mer än sex månader.  

Vad gör jag om jag är missnöjd med advokaten?

Det är viktigt att man känner sig trygg och nöjd med den advokat i Göteborg man har anlitat, särskilt vid familjerättsliga tvister och brottmål som ofta även är mentalt påfrestande. Är man missnöjd eller om det är något som skaver ska man byta advokat. Detta för att säkerställa att man får den hjälp man behöver och har rätt till.

De som byter advokat gör ofta detta för att de inte tycker att advokaten är engagerad eller är svår att komma i kontakt med. Gäller det mer allvarliga överträdelser från advokatens sida är det viktigt att man rapporterar detta till Advokatsamfundet. Detta kan man göra anonymt om man vill, via deras webbsida.