Kategorier
Trafikskola

Det går att ta automat körkort på körskolan

För den som vill köra en bil som inte har manuell växellåda räcker det att ta ett automat körkort. Detta går vanligtvis fortare att ta än ett vanligt körkort.

Att köra automatväxlad bil har blivit så vanligt att man numera kan ta ett särskilt automat körkort. Anledningen till att många vill ha detta alternativ är att det oftast går fortare och är lättare att ta än ett körkort för manuell växellåda. Den som har körkort för manuell växellåda har även behörighet att köra automatväxlade fordon. Den som tagit automat körkort behöver komplettera sin behörighet.

Enligt Transportstyrelsens statistik är 34 % av de cirka 7 miljoner bilar som är registrerade i Sverige automatväxlade. Vid millennieskiftet var det bara 16% av alla bilar som var automatiska så förändringen har gått snabbt. År 2023 är cirka 85 % av de nybilar som säljs automatväxlade, vilket i och för sig kan förklaras med att de flesta är elbilar. En annan anledning till att de automatväxlade blivit mer populära är att de har sjunkit i pris.

För elbilar räcker det med ett automat körkort

Automatväxlade bilar ansågs länge helt onödiga och endast till för dem som inte klarade av att “köra bil på riktigt”. Man ansåg att körglädjen försvann och att det var ett tecken på lathet. I USA har automatväxlade bilar dominerat länge. Efter 1980-talet har attityden i Sverige förändrats. Trots att de flesta nybilar är automatväxlade tar de flesta fortfarande körkort för manuell växellåda. Det finns dessutom fortfarande en del trafikskolor som avråder från att ta automat körkort.

I samband med att elbilar börjar dominera bilmarknaden har behovet av att hantera en manuell växellåda minskat. Det kan därför förefalla helt onödigt att lära sig detta. Moderna trafikskolor anpassar sin undervisning till framtidens bilar och erbjuder därför kurser i automat körkort.

Fördelen med att ta automat körkort

Det går fortare att ta körkort när man inte behöver fokusera på kopplingspedal och växlar. Många moment, exempelvis start i backe, krypkörning och att hitta dragläge, kräver ofta en hel del övning. Denna tid kan istället läggas på praktiska övningar både i stadstrafik och på landsväg. Det som skapar en säker förare är just körvana. När man inte behöver lägga tid på att hantera växellådan går inlärningen fortare vilket också gör utbildningen billigare.

Särskilt i innerstadstrafik har automatlådan många fördelar. Teknikutvecklingen har gjort den automatiska växellådan “smartare” med smidigare växling ur ett miljöperspektiv. Det är bland annat bättre om man blir sittande i en bilkö. Dagens automatlådor har ofta sju eller åtta växlar vilket ger en mer nyanserad körning jämfört med den manuella som oftast bara har fem växlar. Vid längre stopp lägger man helt enkelt in växelväljaren i neutralt läge.

Det är lätt att komplettera ett automat körkort

Skulle man av någon anledning behöva köra en bil med manuell växellåda så måste man komplettera sitt körkort med en uppkörning. Har man körvana så räcker det många gånger med att bara göra en extra uppkörning. Visserligen behöver man öva att hantera kopplingspedal och växellåda före uppkörningen men all teori och riskutbildning är redan avklarad. Det är bara hanteringen av den manuella växellådan som återstår. Det viktiga är att komma ihåg att vänsterfoten används till kopplingspedalen.

För den som vill påbörja en utbildning för att ta automatkörkort i Stockholm finns det centrala trafikskolor som erbjuder skräddarsydd utbildning. Har man redan övat privat med en utbildad handledare eller har körvana från mopedbil går utbildningen fortare än om man är nybörjare. Man kan börja med en så kallad testlektion där trafikskolans handledare kan bedöma hur många lektioner som verkar behövas. Utifrån detta kan man sedan boka det paket eller den intensivutbildning som passar.